"Світ дитинства"

СВІТ ДИТИНСТВА. Комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів /О. М. Байєр, Л. В. Батліна, А. М. Богуш та ін.; наук. кер. А.М. Богуш; заг. ред. Л.В. Батліна. — Тернопіль : Мандрівець, 2015. — 200 с.

ISBN 978-966-634-892-3

Колектив авторів-укладачів: А.М. Богуш, О.М. Байєр, Л.В. Батліна, Г.І.Григоренко, З.П. Дорошенко, Р.П.Жадан, Н.В. Погрібняк, О.О.Самсонова, Л.М. Шульга.

Науковий керівник: А.М. Богуш – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.


Лист МОіН

“Про надання грифа”

№ 1/11-8964  від 26.06.2015Для відкритого доступу до методичних матеріалів і зручності у використанні комплексної освітньої програми для дошкільних навчальних закладів "Світ дитинства", ми створили блог, на якому будуть висвітлюватися всі заходи і розміщуватися методичні рекомендації. Запрошуємо, шановні колеги,  до плідної співпраці!