Завідувач кафедри дошкільної освіти


БАЙЄР ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА –

завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент,

член Асоціації психолінґвістів України

Байєр Ольга Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти Комунального закладу «Запорізький обласний інституту післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

Розпочала свою педагогічну діяльність на посаді вихователя в дитячому садку після закінчення школи. У 1983 році закінчила Запорізький державний педагогічний інститут, спеціальність – педагогіка і психологія (дошкільна). З 1983 по 2002 рік працювала на різних посадах в системи дошкільної освіти: вихователем в ЗДО №277 (ЦРД «Мрія»); методистом ДНЗ №244 «Біла Лілея»; методистом РМК Відділу освіти Шевченківського району та методистом міського НМЦ Управління освіти м. Запоріжжя; завідувачем лабораторії інноваційних технологій з дошкільної освіти в обласному НМЦ психології і соціології освіти. З 2005 року працювала старшим викладачем кафедри дошкільної освіти в КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР.

Підготувала та успішно захистила кандидатську дисертацію з теми «Розвиток саморегуляції старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими» (педагогічна та вікова психологія 2008 р.).

З 2009 р. працювала доцентом на кафедри дошкільної та початкової освіти Комунального закладу «Запорізький обласний інституту післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради. Здійснювала наукове керівництво на 5-ти регіональних експериментальних майданчиках на базі закладів освіти області у м. Енергодар (3 ДНЗ), м Дніпрорудне (3 ДНЗ і 1 школа), м. Запоріжжі (3 центри розвитку дитини і 1 ДНЗ). Узагальнені матеріали науково-дослідної роботи неодноразово було презентовано на обласних,  всеукраїнських та міжнародних виставках, які було відмічено дипломами, бронзовими, срібними та золотими медалями.

Вона є регіональним координатором і є сертифікованим тренером щодо впровадження психолого-педагогічних практик Міжнародних проектів під егідою ЮНІСЕФ «Вчимося жити разом», «Садочок – простір дружній до дитини» та проекту Legofoundation «Безмежний світ гри».

З 2015 р. працює завідувачем кафедри дошкільної освіти.

Байєр О.М. - автор більш 100 публікацій з проблеми дошкільної педагогіки та дитячої психології. Є співавтором комплексних освітніх програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку для закладів дошкільної освіти «Дитина в дошкільні роки» (2010) та «Світ дитинства» (2015) з грифом МОН України; автором-укладачем дистанційного спецкурсу з теми «Психологічна допомога дитині в стресогенній ситуації», надрукованого у всеукраїнському виданні для практичних психологів ЗДО - журналі «Практичний психолог: дитячий садок» (9 номерів упродовж 2018 року) і викладеного для навчання на платформі видавничого дому МЦФЕР. Працює консультантом з питань проблем розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку, практичний психолог вищої категорії.

У 2020 році працювала у складі робочої групи При МОН України з оновлення змісту Базового компоненту дошкільної освіти – Державного стандарту, який затверджено Наказом МОН №33 від 12.01.2021 року.

Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Грамотами Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, Грамотами Управління освіти і науки м. Запоріжжя, та міської ради.

У 2020 році нагороджена:

-          ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ НАПН України (Постанова президії НАПН України №1-2/2-45 від 20 лютого 2020 року).

-         ГРАМОТОЮ Інституту психології імені Г.С. Костюка, за  активну участь та цілеспрямоване впровадження наукових розробок лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України у практику дошкільної освіти.

Коло наукових інтересів:

-         розвиток саморегуляції дитини дошкільного віку;

-         дитина в стресовій ситуації: діагностика стану і психологічна допомога;

-         соціально-емоційний розвиток дошкільника;

-         інноваційні практики психолого-педагогічної допомоги та розвитку дитині дошкільного віку;

-         здоров’язбережувальний підхід в освітньому процесі закладів освіти;

-         професійний розвиток педагога, тьюторство та проектування саморозвитку;

-         фасилітація гри в освітньому просторі ЗДО.

  

21.04.2021 Відкрита лекція завідувачки кафедри дошкільної освіти, кандидата психологічних наук, доцента Байєр Ольги Миколаївни з теми "Організація та проведення свят в закладі дошкільної освіти" для слухачів курсів підвищення кавліфікації, які проходять навчання за програмою "Музичні керівники закладів дошкільної освіти". На лекції були присутніми: проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, доктор психологічних наук, професор Гура Т.Є., вчений секретар, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Шацька Н.М., завідувачі кафедр, викладачі кафедри дошкільної освіти та інших кафедр КЗ "ЗОІППО" ЗОР.